1400/7/4 یکشنبه
برپایی ایستگاه صلواتی و پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم قرائت زیارت اربعین  همچنین برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت استاد فرهیخته مرحوم دکتر پارسا

.


 
امتیاز دهی