1400/7/3 شنبه
مزین نمودن خودروهای شخصی و عمومی دانشگاه به شعائر مذهبی بمناسبت تقارن هفته دفاع مقدس با اربعین حسینی

.


 
امتیاز دهی