1400/6/31 چهارشنبه
شرکت در همایش اجتماع بزرگ بسیجیان ادارات و وزارتخانه ها در دانشگاه تهران با حضور جمعی از همکاران و اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور

.


 
امتیاز دهی