1400/6/30 سه‌شنبه
برگزاری همایش روز جهانی ورزش دانشگاهی با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، مدیران و همکارن سازمان مرکزی

.


 
امتیاز دهی